AutoPlus - Service og Garanti?

Vi møder ofte spørgsmålet fra vore kunder:

"Hvad med garantien hvis vi vælger fra et frit serviceværksted?"

For overskuelighedens skyld kan svaret deles i 3:

Bilfabrikanternes pligt

Det er ved EU-lov vedtaget at forbrugeren efter køb af ny bil, er helt frit stillet m.h.t. valg af serviceværksted.

Bilfabrikanterne er ydermere pålagt, at alle data, serviceskemaer og servicebulletiner skal være fuldt tilgængelige for det frie marked.

Dette netop for at undgå monopollignende tilstande, og sætte den frie konkurrence ud af spil.

Forbrugerens Pligt

For at opretholde den individuelle garanti for det bilmærke man har købt, er det vigtigt, at forbrugeren overholder de serviceintervaller der er foreskrevet i servicebogen. Ligeledes er det vigtigt at vælge serviceværksted, der udfører service iht. bilfabrikanternes specifikationer.

Serviceværkstedets pligt

Serviceværkstedet skal udføre service i fuld overensstemmelse med bilfabrikanternes serviceskema og servicebulletin. Anvendte reservedele kan ikke kræves at være såkaldte 'originale' dele i forpakning fra bilfabrikanten. Et faktum er, at bilfabrikkerne kun producerer ca. 20% af en bilmodel. Resten produceres på samme fabrikker, som er leverandører til den frie del af branchen. Konkurrencen er medvirkende til væsentlig billigere priser for alternative godkendte dele (E-mærkede).

Hvad kan dit AutoPlus værksted tilbyde?

Service:

Vi kan tilbyde at service din bil i overensstemmelse med bilfabrikanternes specifikationer. Vi har adgang til alle data til alle bilmærker. Vi abonnerer på datasystemer, der sikrer os alle relevante data, samt servicebulletiner og servicemeddelelser udstedt af bilfabrikanten.

Fejlfinding/diagnose

Vi råder over det bedste testudstyr der er nødvendigt for at kunne udlæse bilens computer og foretage justeringer. Dette sammenholdt med at vi har investeret i det nødvendige specialværktøj for hvert bilmærke gør, at vi kan foretage alle serviceeftersyn og reparationer.

Kurser

Vore medarbejdere følger branchens kurser, og får løbende opdateret den sidste nye teknologiske viden.

Viden

Vi anvender udelukkende reservedele i såkaldt 'OE-kvalitet' - hvilket vil sige, at alle reservedele lever op til de krav der stilles af bilfabrikanterne. Ofte er der kun emballagens farve til forskel, men prisen er altid yderst konkurrencedygtig.

Servicebog

Efter hvert serviceeftersyn stempler vi i bilens servicebog. Dette er en garanti for at service er udført korrekt, og en forudsætning for at kunne gøre krav gældende iht. bilens garantibestemmelser.

Ved evt. garantireklamation

Det er vigtigt at fremlægge bilens servicebog som dokumentation for, at alle serviceintervaller er overholdt. Hvis alle serviceeftersyn er fulgt og udført iht. pågældende bils specifikationer, sikrer loven at evt. garantireparation ikke kan afvises.

Husk derfor altid

Vælg serviceværksted der udfører service efter bilfabrikantens specifikation.

Vælg serviceværksted der anvender godkendte reservedele i samme kvalitet som de fabriksmonterede.

Følg serviceintervallerne punktlig, og få stemplet i servicebogen

Husk mange biler kræver helt specielle motorolier. Lad dit serviceværksted påfylde præcist den type olie, der opfylder fabrikantens krav.

Læs mere om alle fordelene ved et AutoPlus serviceværksted her >>​